Міцність та деформативність пінобетонних плит на продавлювання штампом

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Коваль Петро Миколайович
Спеціальність
05.23.01 — будівельні конструкції, будівлі та споруди
Дата захисту
31.03.2016 12:29
Статус
дисертація захищена