Деструктивна переробка вуглеводневої сировини в неорганічних розплавах

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.т.н., проф. Глікін Марат Аронович
Спеціальність
05.17.07 — хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Дата захисту
08.04.2016 08:49
Статус
дисертація захищена