Формування та використання інвестиційних портфелів підприємства

Дисертація на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Науковий керівник / консультанти
д.е.н., доц. Скибінський Олександр Станіславович
Спеціальність
08.00.04 — економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
Дата захисту
06.04.2016 16:58
Статус
дисертація захищена