Про освітні програми: Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Зауваження та пропозиції заінтересованих сторін (стейкголдерів) до проектів освітніх програм можна подати, перейшовши за відповідним посиланням в колонці "Зауваження та пропозиції стейкхолдерів".

Найменування освітньої програми Освітньо-наукові програми

Силабуси освітніх компонентів

Зауваження та пропозиції стейкхолдерів

Відомості про самооцінювання освітніх програм

Програми візитів експертної групи Результати акредитаційних експертиз освітніх програм

«Науки про освіту»

ОНП-2016 

2016

 

 

   

«Освітні, педагогічні науки» 

ОНП-2017
ОНП-2020 

20172018
20192020

 

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 28 по 30 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 28 вересня 2020 16:30

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Рішення НАЗЯВО

«Професійна освіта (за спеціалізаціями)» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

2016, 2017,
2018, 2019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 21 по 23 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22 вересня 2020 о 12:00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сертифікат про акредитацію

«Дизайн»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

Подати
(2021 р.)

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 02 по 04 грудня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 3 грудня 2020 14:30 -15:00

Сетрифікат про акредитацію

«Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

 

ОНП-2016

ОНП-2020

Проект-2021

20172018
20192020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

   

«Історія та археологія» 

ОНП-2016

ОНП-2020,

ОНП-2021

2020, 2021

Подати
(2021 р.)

 

   

«Філософія»

ОНП-2020,

ОНП-2021

2020, 2021 Подати
(2021 р.)
     

«Філологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 22 по 24 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22.06.20 р. о 15.00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Економіка» 

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

20162018
20192020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 27 по 29 квітня 2021 року включно

 

«Політологія»

ОНП-2016

ОНП-2020,

Проект-2021

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 22 по 24 квітня 2021 року включно

Відкрита зустріч 22 квітня 2021 р. о 16:30

 

«Психологія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Соціологія»

ОНП-2016

ОНП-2020,

ОНП-2021

20162019
2020, 2021

Подати
(2021 р.)

 

   

«Облік і оподаткування»

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

20182019,
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

   

«Фінанси, банківська справа та страхування»

ОНП-2016,
ОНП-2020

Проект-2021

20182019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

   

«Менеджмент»

 

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

20162017
20182019
2020, 2021

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

   

«Маркетинг»

ОНП-2016

ОНП-2020, Проект-2021

2018, 2019, 2020, 2021 Подати
(2021 р.)
Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 28 по 30 квітня 2021 року включно

 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

20172018
20192020, 2021

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 07 по 09 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 07.09.20 р. о 15:00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Право»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 22 по 24 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 22.09.20 р. о 17:00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Екологія»

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

20162017
20182019
2020, 2021

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 30.09 по 02.10 2020 року включно

Відкрита зустріч: 1 жовтня 2020 16.00

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Хімія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 14 по 16 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 15.09.20 р. о 13:30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Науки про Землю» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 05 по 07 листопада 2020 року включно

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Прикладна фізика та наноматеріали»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20182019
2020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Математика»

ОНП-2016,
ОНП-2020

2020, 2021

Подати
(2021 р.)

 

   

«Прикладна математика»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 28 по 30 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 29 вересня, 2020 о 12:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Інженерія програмного забезпечення»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 16 по 18 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 16.09.20 р. о 16:30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

ОНП-2016

2016

 

 

   

«Комп’ютерні науки»

ОНП-2020, Проект-2021

20172018
20192020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

   

«Комп’ютерна інженерія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

Проект-2021

20172018
20192020
Подати
(2021 р.)

 

   

«Інформаційні системи та технології»

ОНП-2020 2020, 2021 Подати
(2021 р.)
     

«Системний аналіз»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

 Відомості про самооцінювання ОП);

Програма та розклад роботи з 02 по 04 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 02.11.2020 о 16:30год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Кібербезпека»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 14 по 16 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 14.09.2020 о 15:00год.

Сетрифікат про акредитацію

«Прикладна механіка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Матеріалознавство»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Галузеве машинобудування»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172019
2020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Металургія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

 

Подати
(2021 р.)

 

   

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Теплоенергетика»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

2017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Мікро- та наносистемна техніка» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 23 по 25 вересня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 23.09.2020, 18:00год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Хімічні технології та інженерія»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017,
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Розклад роботи з 3 по 5 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 04.11.2020, 15:30год.

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Біотехнології та біоінженерія» 

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

20172018
20192020

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Прогарма та розклад роботи з 21 по 23 квітня 2021 року включно

Відкрита зустріч : 21.04.21, 15:30

 

«Електроніка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018,
20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Телекомунікації та радіотехніка»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 2 по 4 липня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 02.07.20 р. о 09.00 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Харчові технології» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Технологія захисту навколишнього середовища» 

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

2018, 2019, 2020, 2021

Подати
(2021 р.)

 

 

 

«Видавництво та поліграфія»

ОНП-2016,
Проект-2020

20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Архітектура та містобудування» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 25 по 27 червня 2020 року включно

Відкрита зустріч: 25.06.20 р. о 15.30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Будівництво та цивільна інженерія»

ОНП-2016
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 18 по 20 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 18.11.2020 15:20

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Геодезія та землеустрій»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017
20182019
2020

Подати
(2021 р.)

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 11 по 13 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 11.11.2020 р. о 14.30 год

Звіт про результати акредитаційної експертизи

Сетрифікат про акредитацію

«Фармація»

ОНП-2016

2016

 

 

   

«Фармація, промислова фармація»

ОНП-2017,
ОНП-2020

20172018
2019

Подати
(2021 р.)

 Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи з 09 по 11 листопада 2020 року включно

Відкрита зустріч: 9.11.2020 16:45год.

Сетрифікат про акредитацію

«Соціальна робота»

ОНП-2016

ОНП-2020,

ОНП-2021

20172018
20192020, 2021

Подати
(2021 р.)

 

   

«Автомобільний транспорт»

ОНП-2016,
ОНП-2020

20162017

Подати
(2021 р.)

 

   

«Транспортні технології (за видами)»

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

20172018
20192020, 2021

Подати
(2021 р.)

Відомості про самооцінювання ОП

Програма та розклад роботи 26 по 28 квітня 2021 року включно

Відкрита зустріч: 27.04.21, 15:00

 

«Публічне управління та адміністрування» 

ОНП-2016,
ОНП-2020

20172018
20192020

Подати
(2021 р.)

 

   

«Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» 

ОНП-2016

ОНП-2020, ОНП-2021

20172018
20192020, 2021

Подати
(2021 р.)

 

   

«Міжнародні економічні відносини»

ОНП-2016,
ОНП-2020, Проект-2021

20162018
201920202021

Подати
(2021 р.)
Відомості про самооцінювання ОП    
Оновлено 14 годин 37 хвилин тому