Зустрічі з Експертною групою акредитаційної експертизи освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» (аспірантура)

Зустріч

Усіх стейкголдерів освітньої програми «Телекомунікації та радіотехніка» підготовки здобувачів за третім рівнем вищої освіти (аспірантура) запрошують на зустрічі з Експертною групою, яка проводить акредитаційну експертизу в Національному університеті «Львівська політехніка».

Зустрічі відбудуться 2 і 3 липня 2020 року на платформі Zoom.