Відкрита зустріч з Експертною групою акредитаційної експертизи освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» (аспірантура)

Заставка до онлайн-зустрічі

Усіх стейкголдерів освітньо-наукової програми «Міжнародні економічні відносини» підготовки здобувачів за третім рівнем вищої освіти (аспірантура) запрошують на відкриту зустріч з Експертною групою, яка проводить акредитаційну експертизу в Національному університеті «Львівська політехніка».

Зустріч відбудеться 13 травня 2021 року на платформі Zoom.

Початок о 13:20.