Зустріч з експертами освітньо-наукової програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (аспірантура)

Заставка до онлайн-зустрічі

Усіх стейкголдерів освітньо-наукової програми 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» підготовки здобувачів за третім рівнем вищої освіти (аспірантура) запрошують на відкриту зустріч з Експертною групою, яка проводить акредитаційну експертизу в Національному університеті «Львівська політехніка».

Зустріч відбудеться 2 липня 2021 року на платформі Zoom.

Початок о 15:15.