Зустріч з Експертною групою акредитаційної експертизи освітньої програми «Будівництво та цивільна інженерія» (аспірантура)

Зустріч

Усіх стейкголдерів освітньо-наукової програми «Будівництво та цивільна інженерія» підготовки здобувачів за третім рівнем вищої освіти (аспірантура) запрошують на відкриту зустріч з Експертною групою, яка проводить акредитаційну експертизу в Національному університеті «Львівська політехніка».

Зустріч відбудеться 18 листопада 2020 року на платформі Zoom.

Початок о 15:20.