Зустріч з Експертною групою експертизи освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (аспірантура)

Заставка онлайн-конференції

Усіх стейкголдерів освітньо-наукової програми «Фінанси, банківська справа та страхування» підготовки здобувачів за третім рівнем вищої освіти (аспірантура) запрошують на відкриту зустріч з Експертною групою, яка проводить акредитаційну експертизу в Національному університеті «Львівська політехніка».

Зустріч відбудеться 7 травня 2021 року на платформі Zoom.

Початок о 13:00.