Разові спеціалізовані вчені ради

Шифр ради Автор дисертації Спеціальність Дата захисту
43 Рихліцька Оксана Віталіївна 192 Будівництво та цивільна інженерія
46 Гурбич Олександр Вікторович 122 Комп'ютерні науки
49 Гідей Володимир Володимирович 192 Будівництво та цивільна інженерія
52 Кушнір Дмитро Олександрович 123 Комп'ютерна інженерія
55 Гула Василина Олегівна 192 Будівництво та цивільна інженерія
58 Данилюк Роман Володимирович 161 Хімічні технології та інженерія
47 Синько Анна Іванівна 121 Інженерія програмного забезпечення
50 Курапов Павло Ростиславович 113 Прикладна математика
53 Лисачок Алла Василівна 281 Публічне управління та адміністрування
56 Ханик Юлія-Божена Романівна 281 Публічне управління та адміністрування