Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Левицької Яни Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування

док. філософії, доц. Дзюрах Юрій Михайлович
E-mail
yurii.m.dziurakh@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-30
Голова ради
д.держ.упр., проф. Петровський П.М. (завідувач каф. публічного управління та публічної служби, ІНДУ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.е.н., проф. Чухрай Н.І. (проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.е.н., проф. Мрихіна О.Б. (професор каф. економіки підприємства та інвестицій, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.держ.упр., проф. Гончаренко І.Г. (завідувач каф. фінансів, Черкаський державний технологічний університет)
Опонент - д.держ.упр., доц. Бурик З.М. (професор каф. управління та бізнес-адміністрування Інституту післядипломної освіти та довузівської підготовки, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника)
Спеціальність
281 Публічне управління та адміністрування
Назва дисертаційної роботи
Формування регіональних механізмів розвитку смарт-спеціалізації «креативні індустрії»
Автор дисертації
Левицька Яна Вікторівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Подольчак Назар Юрійович
Дата захисту
27.09.2022 - 13:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Степана Бандери, 28а, 5-ий навчальний корпус кім. 2б

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 167-5-10 від 01.08.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відеозапис захисту дисертації