Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стасюк Катерини Зіновіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 075 Маркетинг

д.е.н., професор Гринкевич Світлана Степанівна
E-mail
svitlana.s.hrynkevych@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-25
Голова ради
д.е.н., професор Гринкевич С. С. (професор каф. маркетингу і логістики, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.е.н., проф. Мних О.Б. (професор каф. маркетингу і логістики, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.е.н., проф. Двуліт З.П. (професор каф. зовнішньоекономічної та митної діяльності, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.е.н., проф. Григорак М.Ю. (старший науковий співробітник відділу методів негладкої оптимізації Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України)
Опонент - д.е.н., проф. Зоріна О.І. (завідувач каф. маркетингу, комерційної діяльності та економічної теорії Українського державного університету залізничного транспорту)
Спеціальність
075 Маркетинг
Назва дисертаційної роботи
Маркетингове управління логістичним потенціалом підприємств залізничного транспорту в умовах лібералізації ринку
Автор дисертації
Стасюк Катерина Зіновіївна
Науковий керівник
к.е.н.Чорнописька Наталія Вікторівна
Дата захисту
15.09.2022 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Митрополита Андрея, 5, 4-ий навч. корпус, кім. 415

Наказ ректора про утворення Разової спеціалізованої вченої ради № 88-5-10 від 24.05.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відеозапис захисту дисертації