Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Греба Василя Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 153 Мікро- та наносистемна техніка

д.т.н., проф. Клим Галина Іванівна
E-mail
halyna.i.klym@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-22
Голова ради
д.т.н., проф. Клим Г.І. (професор каф. спеціалізованих комп'ютерних систем, ІКТА, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Ховерко Ю.М. (професор каф. напівпровідникової електроніки, ІТРЕ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.ф.-м.н., проф. Лукіянець Б.А. (професор каф. прикладної фізики і наноматеріалознавства, ІМФН, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Осташ О.П. (завідувач лабораторії структурної механіки руйнування (№ 7-1), ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України)
Опонент - д.ф.-м.н., проф. Васильєв О.Д. (п.н.с. лабораторії керамічних паливних комірок, Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України)
Спеціальність
153 Мікро- та наносистемна техніка
Назва дисертаційної роботи
Модифікація структури та властивостей матеріалів функціональної електроніки на основі кобальтитів рідкісноземельних елементів
Автор дисертації
Греб Василь Миколайович
Науковий керівник
д.х.н., проф. Василечко Леонід Орестович
Дата захисту
15.09.2022 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Святого Юри, 1, кім. 314

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 158-5-10 від 12.07.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відеозапис захисту дисертації