Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Донченко Мирослави Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

д.х.н., проф. Братичак Михайло Миколайович
E-mail
mykhailo.m.bratychak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-21-66
Голова ради
д.х.н., проф. Братичак М.М. (професор каф. хімічної технології переробки нафти та газу, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Пиш'єв С.В. (професор каф. хімічної технології переробки нафти та газу, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Присяжний Ю.В. (доцент каф. хімічної технології переробки нафти та газу, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Мірошниченко Д.В. (завідувач каф. технології переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ "Харківський політехнічний інститут")
Опонент - д.т.н., проф. Бойченко С.В. (завідувач каф. автоматизації електротехнічних та мехатронних комплексів, НТУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія
Назва дисертаційної роботи
Одержання нафтових бітумів, стійких до технологічного старіння
Автор дисертації
Донченко Мирослава Ігорівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Гринишин Олег Богданович
Дата захисту
17.11.2022 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Св. Юра, 3/4, кім. 320

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 239-5-03 від 14.09.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відеозапис захисту дисертації