Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Крилової Галини Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія

д.т.н., проф. Сабадаш Віра Василівна
E-mail
vira.v.sabadash@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-49
Голова ради
д.т.н., проф. Петрушка І.М. (завідувач каф. екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, ІСТР, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Левицький В.Є. (завідувач каф. хімічної технології переробки пластмас, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Мокрий В.І. (професор каф. екологічної безпеки та природоохоронної діяльності, ІСТР, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Корнієнко Я.М. (завідувач каф. машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв, НТУ України "КПІ ім. Ігоря Сікорського)
Опонент - к.т.н., доц. Хром'як У.В. (доцент каф. екологічної безпеки, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності)
Спеціальність
101 Екологія
Назва дисертаційної роботи
Екобезпечна утилізація побутових пластикових відходів в технологіях із завершальним біорозкладом
Автор дисертації
Крилова Галина Василівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Нагурський Олег Антонович
Дата захисту
30.03.2023 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Св. Юра 1, 3-ій навчальний корпус, кім. 230

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 23-5-10 від 30.01.2023 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams