Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мідика Андрія-Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 15 Автоматизація та приладобудування за спеціальністю 152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

д.т.н. , професор Стадник Богдан Іванович
E-mail
bohdan.i.stadnyk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-76-14
Голова ради
д.т.н., проф. Прохоренко С.В. (професор каф. інформаційно-вимірювальних технологій, ІКТА, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Микийчук М.М. (професор. каф. інформаційно-вимірювальних технологій, ІКТА, директор ННІ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Кочан О.В. (професор каф. інформаційно-вимірювальних технологій, ІКТА, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Воробйов Л.Й. (старший науковий співробітник Інституту технічної теплофізики НАН України)
Опонент - д.т.н., доц. Рудик Ю.І. (головний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної діяльності, доц. кафедри електротехніки, пожежної і промислової діяльності та зв'язку, ЛДУБЖД)
Спеціальність
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Назва дисертаційної роботи
Підсистеми температурного контролю кіберфізичних систем
Автор дисертації
Мідик Андрій-Володимир Володимирович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Яцишин С.П.
Дата захисту
16.12.2022 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Степана Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 76-5-10 від 12.05.2022 р. 

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відеозапис захисту дисертації