Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Курапова Павла Ростиславовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 11 Математика та статистика за спеціальністю 113 Прикладна математика

Контактна особа - д.ф.-м.н., доц. Маркович Богдан Михайлович
E-mail
bohdan.m.markovych@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2748
Голова ради
д.т.н., проф. Бунь Р.А. (професор каф. прикладної математики, ІМФН, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.ф.-м.н., доц. Мединський І.П. (професор каф. прикладної математики, ІМФН, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Журавчак Л.М. (професор каф. програмного забезпечення, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., доц. Пукас А.В. (завідувач каф. комп'ютерних наук, Західноукраїнський національний університет)
Опонент - д.т.н., проф. Русин Б.П. (завідувач відділу №8 інформаційних технологій дистанційного зондування, ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України)
Спеціальність
113 Прикладна математика
Назва дисертаційної роботи
Взаємоспектральний аналіз періодично нестаціонарних випадкових процесів
Автор дисертації
Курапов Павло Ростиславович
Науковий керівник
д.т.н., доц. Юзефович Роман Михайлович
Дата захисту
11.07.2023 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. вул. Митрополита Андрея, 5, 4-ий навч. корп., 214 аудиторія

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 140-5-10 від 24.05.2023 р. 

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

 

Відеозапис захисту дисертації