Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бігуна Романа Романовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 124 Системний аналіз

к.т.н., доц. Батюк Анатолій Євгенович
E-mail
anatolii.y.batiuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-28
Голова ради
д.т.н., проф. Пасічник В.В. (професор каф. інформаційних систем та мереж, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Буров Є.В. (професор каф. інформаційних систем та мереж, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., с.н.с. Досин Д.Г. (професор каф. інформаційних систем та мереж, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Мокін В.Б. (завідувач каф. системного аналізу та інформаційних технологій, Вінницький національний технічний університет)
Опонент - к.т.н., доц. Артеменко О.І. (завідувач каф. комп'ютерних систем і технологій, ПВНЗ "Буковинський університет")
Спеціальність
124 Системний аналіз
Назва дисертаційної роботи
Система підтримки прийняття рішень розвитку територіальних громад
Автор дисертації
Бігун Роман Романович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Литвин Василь Володимирович
Дата захисту
04.04.2023 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої ради № 36-5-10 від 08.02.2023 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet