Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кушніра Дмитра Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 123 Комп'ютерна інженерія

Контактна особа - к.т.н., доц. Гонсьор Оксана Йосипівна
E-mail
oksana.y.honsor@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2722
Голова ради
д.т.н., проф. Мельник А.О. (завідувач каф. електронних обчислювальних машин, ІКТА, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Наконечний А.Й. (завідувач каф. комп’ютеризованих систем автоматики, ІКТА, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Івахів О.В. (завідувач каф. інтелектуальної мехатроніки і роботики, ІКТА, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Возна Н.Я. (професор каф. спеціалізованих комп’ютерних систем Західноукраїнського національного університету)
Опонент - д.т.н., проф. Савенко О.С. (декан факультету програмування та комп’ютерних і телекомунікаційних систем Хмельницького національного університету)
Спеціальність
123 Комп'ютерна інженерія
Назва дисертаційної роботи
Методи та засоби пошуку та розпізнавання об’єктів у відеозображеннях на мобільній платформі в реальному часі
Автор дисертації
Кушнір Дмитро Олександрович
Науковий керівник
к.т.н., доц. Парамуд Ярослав Степанович
Дата захисту
28.06.2023 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 138-5-10 від 24.05.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

 

Відеозапис захисту дисертації