Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Федорчук Аліни Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

к.т.н., доц. Согор Андрій Романович
E-mail
andrii.r.sohor@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2716
Голова ради
д.т.н., проф. Третяк К.Р. (директор ННІ геодезії, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Заблоцький Ф.Д. (професор каф. вищої геодезії та астрономії, ІГДГ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Джуман Б.Б. (завідувач каф. вищої геодезії та астрономії, ІГДГ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Каблак Н.І. (професор каф. геодезії, землеустрою та геоінформатики, Ужгородський національний університет)
Опонент - д.т.н., доц. Анненков А.О. (професор каф. інженерної геодезії, Київський національний університет будівництва і архітектури)
Спеціальність
193 Геодезія та землеустрій
Назва дисертаційної роботи
Методика підвищення точності GNSS-нівелювання на основі локального коригування висот глобальних моделей геоїда
Автор дисертації
Федорчук Аліна Володимирівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Савчук Степан Григорович
Дата захисту
06.06.2023 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 93-5-10 від 12.04.2023 р.


Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet (Номер телефону для приєднання до відеозустрічі: +44 20 3910 5396 і введіть PIN-код 680 616 753#) 

 

Відеозапис захисту дисертації