Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гули Василини Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

Контактна особа - д.т.н., проф. Марущак Уляна Дмитрівна
E-mail
uliana.d.marushchak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-41
Голова ради
д.т.н., доц. Мельник І.В. (професор каф. автомобільних доріг та мостів, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - к.т.н., доц. Бобало Т.В. (доцент каф. будівельних конструкцій та мостів, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Ільницький Б.М. (доцент каф. будівельних конструкцій та мостів, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Журавський О.Д. (завідувач каф. залізобетонних та кам'яних конструкцій, КНУБА)
Опонент - к.т.н., доц. Фамуляк Ю.Є. (завідувач каф. технології та організації будівництва, Львівський національний університет природокористування)
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
Несуча здатність, деформативність та довговічність скляних плит, які працюють на згин
Автор дисертації
Гула Василина Олегівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Демчина Богдан Григорович
Дата захисту
11.07.2023 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Карпінського 6, 2-ий навч. корп., кім. 208

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 143-5-10 від 24.05.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

 

Відеозапис захисту дисертації