Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стангурської Божени Орестівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент

док. філософії Мищишин Ольга Львівна
E-mail
olha.l.myshchyshyn@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2107
Голова ради
д.е.н., професор Кузьмін О.Є. (директор ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.е.н., проф. Завербний А.С. (професор каф. зовнішньоекономічної та митної діяльності, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.е.н., проф. Залуцька Х.Я. (професор каф. економіки підприємства та інвестицій, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.е.н., проф. Батченко Л.В. (професор факультету готельно-ресторанного і туристичного бізнесу, Київський національний університет культури та мистецтв)
Опонент - д.е.н., проф. Ліпич Л.Г. (професор каф. підприємництва, торгівлі та логістики, Луцький національний технічний університет)
Спеціальність
073 Менеджмент
Назва дисертаційної роботи
Стратегічний інструментарій розвитку кінотеатральних мереж
Автор дисертації
Стангурська Божена Орестівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Чухрай Наталія Іванівна
Дата захисту
16.11.2022 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, 4-ий навчальний корпус, кім. 209а

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 223-5-10 від 05.09.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

Відеозапис захисту дисертації