Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ше Сяньнін на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 131 Прикладна механіка

Контактна особа - к.т.н. Дмитерко Петро Романович
E-mail
petro.r.dmyterko@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2642
Голова ради
д.т.н., проф. Кузьо І.В. (професор каф. робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування, ІМІТ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Стоцько З.А. (професор каф. проектування машин та автомобільного інжинірингу, ІМІТ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., доц. Кусий Я.М. (доцент каф. робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування, ІМІТ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Луців І.В. (професор каф. конструювання верстатів, інструментів та машин, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя)
Опонент - д.т.н., доц. Онисько О.Р. (професор каф. комп'ютеризованого машинобудування, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
Спеціальність
131 Прикладна механіка
Назва дисертаційної роботи
Підвищення ефективності механічного оброблення деталей з титанових сплавів на основі імітаційного моделювання процесу формоутворення
Автор дисертації
Ше Сяньнін
Науковий керівник
д.т.н., проф. Ступницький Вадим Володимирович
Дата захисту
14.02.2023 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 423-5-10 від 05.12.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

Відеозапис захисту дисертації