Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Возного Ярослава Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

д.т.н., проф. Теслюк Василь Миколайович
E-mail
vasyl.m.teslyuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2647
Голова ради
д.т.н., проф. Теслюк В.М. (завідувач каф. автоматизованих систем управління, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Литвин В.В. (завідувач каф. інформаційних систем та мереж, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Цмоць І.Г. (професор каф. автоматизованих систем управління, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Євсеєв С.П. (завідувач каф. кібербезпеки, Національний технічний університет "Харківський політехнічний університет")
Опонент - д.т.н., проф. Казакова Н.Ф. (завідувач каф. інформаційних технологій, Одеський державний екологічний університет)
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки
Назва дисертаційної роботи
Методи та засоби підвищення якості попереднього опрацювання біометричних зображень
Автор дисертації
Возний Ярослав Васильович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Назаркевич Марія Андріївна
Дата захисту
31.08.2022 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія №226)

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 157-5-10 від 12.07.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відеозапис захисту дисертації