Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Назар Наталії Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 23 Соціальна робота за спеціальністю 231 Соціальна робота

д.пед.н., проф. Блавт Оксана Зіновіївна
E-mail
oksana.z.blavt@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 276-4380
Голова ради
д.пед.н., проф. Блавт О.З. (професор каф. фізичного виховання, ІГСН, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - к.пед.н., доц. Ставкова С.Г. (доцент каф. соціології та соціальної роботи, ІГСН, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.пед.н., проф. Тюріна Т.Г. (професор каф. соціології та соціальної роботи, ІГСН, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.пед.н., проф. Кравченко О.О. (професор каф. соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини)
Опонент - к.пед.н., доц. Бойко О.М. (доцент каф. Школа соціальної роботи імені проф. Володимира Полтавця, НУ "Києво-Могилянська академія")
Спеціальність
231 Соціальна робота
Назва дисертаційної роботи
Розвиток соціальної роботи у сфері здоров’я в Канаді та Україні: порівняльний аналіз
Автор дисертації
Назар Наталія Іванівна
Науковий керівник
д.пед.н., доц. Клос Лілія Євгенівна / докт філос., проф. Бредлі Д. МакКензі

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 222-5-10 від 05.09.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams