Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Федак Анни Ярославівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 191 Архітектура та містобудування

д.т.н., проф. Габрель Микола Михайлович
E-mail
mykola.m.habrel@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-22
Голова ради
д.т.н., проф. Габрель М.М. (завідувач каф. архітектурного проектування, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.арх., доц. Соснова Н.С. (професор каф. містобудування, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.арх., доц. Петровська Ю.Р. (доцент каф. дизайну та основ архітектури, ІАРД, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.арх., доц. Михайлишин О.Л. (професор каф. архітектури та середовищного дизайну, Національний університет водного господарства та природокористування)
Опонент - д.арх., проф. Ремізова О.І. (професор каф. основ архітектури, Харківський національний університет будівництва та архітектури)
Спеціальність
191 Архітектура та містобудування
Назва дисертаційної роботи
Утопії в архітектурі та містобудуванні: значення та механізми реалізації
Автор дисертації
Федак Анна Ярославівна
Науковий керівник
д.арх., проф. Лінда Світлана Миколаївна
Дата захисту
07.10.2022 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
вул. Степана Бандери, 12 (головний корпус Національного університету "Львівська політехніка", аудиторія № 311)

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 185-5-10 від 24.08.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

Відеозапис захисту дисертації