Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Галочкіна Максима Костянтиновича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 193 Геодезія та землеустрій

к.т.н., доц. Согор Андрій Романович
E-mail
andrii.r.sohor@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-16
Голова ради
д.т.н., доц. Дорожинський О.Л. (завідувач каф. фотограмметрії та геоінформатики, ІГДГ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Глотов В.М. (професор каф. фотограмметрії та геоінформатики, ІГДГ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н. Колб І.З. (доцент каф. фотограмметрії та геоінформатики, ІГДГ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - к.т.н., доц. Янчук Р.М. (завідувач каф. геодезії та картографії, Національний університет водного господарства)
Опонент - д.т.н., проф. Каблак Н.І. (професор каф. міського будівництва в господарства, Ужгородський національний університет)
Спеціальність
193 Геодезія та землеустрій
Назва дисертаційної роботи
Теоретичні засади та методика гідрологічного моделювання зон затоплення з використанням матеріалів дистанційного зондування землі та геоінформаційних систем
Автор дисертації
Галочкін Максим Костянтинович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Бурштинська Христина Василівна
Дата захисту
28.03.2023 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 13-5-10 від 12.01.2023 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet