Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гурі Ісайї Борбеїйонгу на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
E-mail
volodymyr.m.atamaniuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-57
Голова ради
д.т.н., проф. Гринишин О.Б. (завідувач каф. хімічної технології переробки нафти та газу, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Старчевський В.Л. (професор каф. фізичної, аналітичної та загальної хімії , ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Хлібишин Ю.Я. (доцент каф. технології органічних продуктів, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Старовойт А.Г. (завідувач каф. металургійного палива та вогнетривів, Український державний університет науки і технологій)
Опонент - к.т.н., доц. Тульська А.Г. (доцент каф. технології переробки нафти, газу та твердого палива, НТУ "Харківський політехнічний університет")
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія
Назва дисертаційної роботи
Одержання адгезійної добавки з рідких продуктів коксування вугілля і модифікування нею дорожніх бітумів
Автор дисертації
Гурі Ісайя Борбеїйонг
Науковий керівник
д.т.н., проф. Пиш'єв Сергій Вікторович
Дата захисту
10.03.2023 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Св.Юра 3/4, 8-ий навч. корпус, кім. 320

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 451-5-10 від 27.12.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

Відеозапис захисту дисертації