Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Олійник Христини Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 08 Право за спеціальністю 081 Право

д.ю.н., проф. Гумін О.М.
E-mail
oleksii.m.humin@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-3044
Голова ради
д.ю.н., проф. Гумін О.М. (завідувач каф. кримінального права і процесу, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.ю.н., проф. Жаровська І.М. (професор каф. теорії права та конституціоналізму, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.ю.н., проф. Ортинський В.Л. (директор ННІ права, психології та інноваційної освіти)
Опонент - д.ю.н., проф. Орловська Н.А. (професор каф. кримінального та адміністративного права, Одеський національний морський університет)
Опонент - к.ю.н. Скрекля Л.І. (доцент каф. кримінального права та процесу, Львівський торговельно-економічний університет)
Спеціальність
081 Право
Назва дисертаційної роботи
Кримінальна відповідальність за пропаганду, планування, підготовку, розв'язування та ведення агресивної війни
Автор дисертації
Олійник Христина Василівна
Науковий керівник
д.ю.н., проф. Канцір Володимир Степанович
Дата захисту
23.02.2023 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Князя Романа, 1/3, кім. 331

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 405-5-10 від 15.11.2022 р. 

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відеозапис захисту дисертації