Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Прислупського Андрія Івановича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 17 Електроніка та телекомунікації за спеціальністю 172 Телекомунікації та радіотехніка

д.т.н., доц. Бешлей Микола Іванович
E-mail
mykola.i.beshlei@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-20
Голова ради
д.т.н. Стрихалюк Б.М. (директор ІТРЕ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Опірський І.Р. (професор каф. захисту інформації, ІКТА, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Климаш М.М. (завідувач каф. телекомунікацій, ІТРЕ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Євдокименко М.О. (професор каф. інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського, Харківський національний університет радіоелектроніки)
Опонент - д.т.н., доц. Михалевський Д.В. (доцент каф. інфокомунікаційних систем і технологій, Вінницький національний технічний університет)
Спеціальність
172 Телекомунікації та радіотехніка
Назва дисертаційної роботи
Підвищення показників якості сприйняття інфокомунікаційних послуг в інтелектуальних мережах нового покоління
Автор дисертації
Прислупський Андрій Іванович
Науковий керівник
д.т.н., доц. Бешлей Микола Іванович
Дата захисту
30.08.2022 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С.Бандери, 12, головний корпус, кім.226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 152-5-10 від 05.07.2022 р. 
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Google Meet

Відеозапис захисту дисертації