Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гурбича Олександра Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

Контактна особа - к.т.н., доц. Батюк Анатолій Євгенович
E-mail
anatolii.y.batiuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-22-28
Голова ради
д.т.н., проф. Шаховська Н.Б. (завідувач каф. систем штучного інтелекту, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Виклюк Я.І. (професор каф. систем штучного інтелекту, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Теслюк В.М. (завідувач каф. автоматизованих систем управління, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Комар М.П. (завідувач каф. інформаційно-обчислювальних систем і управління, Західноукраїнський національний університет)
Опонент - д.т.н., проф. Гнатушенко В.В. (завідувач каф. інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, НТУ “Дніпровська політехніка” )
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки
Назва дисертаційної роботи
Методи та засоби аналізу хімічних сполук засобами штучного інтелекту
Автор дисертації
Гурбич Олександр Вікторович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Матвійчук Ярослав Миколайович
Дата захисту
10.07.2023 - 13:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. князя Романа 5, кім. 126

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 130-5-10 від 24.05.2023 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

 

Відеозапис захисту дисертації