Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хміляр Ірени Романівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки

д.пед.н., проф. Мукан Наталія Василівна
E-mail
nataliya.v.mukan@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-23
Голова ради
д.пед.н., проф. Мукан Н.В. (професор каф. педагогіки та інноваційної освіти, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.пед.н., проф. Козловський Ю.М. (завідувач каф. педагогіки та інноваційної освіти, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.пед.н., Дольнікова Л.В. (доцент каф. педагогіки та інноваційної освіти, ІППО, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.пед.н., проф. Бідюк Н.М. (завідувач каф. іншомовної освіти та міжкультурної комунікації, Хмельницький національний університет)
Опонент - д.пед.н., проф. Бондар Т.І. (завідувач каф. педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет)
Спеціальність
011 Освітні, педагогічні науки
Назва дисертаційної роботи
Розвиток медсестринської освіти у Швейцарії (початок ХХІ століття)
Автор дисертації
Хміляр Ірена Романівна
Науковий керівник
д.пед.н., доц. Ісаєва Оксана Степанівна
Дата захисту
30.08.2022 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, проспект В'ячеслава Чорновола, 57, 4-й пов., кім. 406

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 144-5-10 від 04.07.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom

Відеозапис захисту дисертації