Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Джурик Христини Богданівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування

д.е.н., професор Крайник Ольга Петрівна
E-mail
olha.p.krainyk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 234-61-35
Голова ради
д.е.н., проф. Крайник О.П. (професор каф. регіонального та місцевого розвитку, ІНДУ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - к.е.н., доц. Червінська О.С. (доцент каф. фінансів, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.е.н., доц. Глинський Н.Ю. (доцент каф. маркетингу і логістики, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.е.н., проф. Хрущ Н.А. (завідувач каф. фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет)
Опонент - д.е.н., проф. Мельник М.І. (завідувач відділу просторового розвитку, Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України")
Спеціальність
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Назва дисертаційної роботи
Фінанси територіальних громад
Автор дисертації
Джурик Христина Богданівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Бондарчук Марія Костянтинівна
Дата захисту
14.09.2022 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, 4-ий навчальний корпус, кім 419

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 149-5-10 від 05.07.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відеозапис захисту дисертації