Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сторощук Уляни Зіновіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 Природничі науки за спеціальністю 101 Екологія

д.т.н., проф. Сабадаш Віра Василівна
E-mail
vira.v.sabadash@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-49
Голова ради
д.т.н., проф. Гумницький Я.М. (професор каф. екології та збалансованого природокористування, ІСТР, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Сабадаш В.В. (професор каф. екології та збалансованого природокористування, ІСТР, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Дячок В.В. (професор каф. екології та збалансованого природокористування, ІСТР, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Сакалова Г.В. (завідувач каф. хімії та методики навчання хімії, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)
Опонент - д.т.н., проф. Полутренко М.С. (завідувач каф. технології захисту навколишнього середовища, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу)
Спеціальність
101 Екологія
Назва дисертаційної роботи
Субстрати на основі органовмісних відходів для рекультивації та ремедіації полігонів твердих побутових відходів
Автор дисертації
Сторощук Уляна Зіновіївна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Мальований Мирослав Степанович
Дата захисту
15.03.2023 - 10:30
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, пл. Св. Юра, 2, 8-ий навч.корпус, кім. 122

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 452-5-10 від 27.12.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відеозапис захисту дисертації