Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Карп'як Анастасії Орестівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 073 Менеджмент

док. філософії Мищишин Ольга Львівна
E-mail
olha.l.myshchyshyn@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2107
Голова ради
д.е.н., проф. Кузьмін О.Є. (директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - к.е.н., доц. Синютка Н.Г. (доцент каф. фінансів, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.е.н., доц. Урікова О.М. (доцент каф. фінансів, ІНЕМ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.е.н., проф. Балан О.С. (завідувач каф. публічного управління та адміністрування, НУ "Одеська політехніка")
Опонент - к.е.н., д.пед.н., доц. Капітон А.М.(професор каф. комп'ютерних та інформаційних технологій і систем, НУ "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка)
Спеціальність
073 Менеджмент
Назва дисертаційної роботи
Функціонування та розвиток ринку інформаційних технологій на основі ціннісного підходу
Автор дисертації
Карп'як Анастасія Орестівна
Науковий керівник
д.е.н., проф. Бублик Мирослава Іванівна
Дата захисту
09.11.2022 - 15:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, 4-ий навчальний корпус, кім. 209а

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 221-5-10 від 05.09.2022 р.
Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

Відеозапис захисту дисертації