Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Данилюка Романа Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія за спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія

Контактна особа - д.т.н., проф. Атаманюк Володимир Михайлович
E-mail
volodymyr.m.atamaniuk@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2657
Голова ради
д.т.н., проф. Дзіняк Б.О. (завідувач каф. технології органічних продуктів, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Старчевський В.Л. (професор каф. фізичної, аналітичної та загальної хімії, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., с.н.с. Івасів В.В. (доцент каф. технології органічних продуктів, ІХХТ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.х.н., проф. Галстян А.Г. (професор каф. промислової фармації Київського національного університету технологій та дизайну)
Опонент - к.т.н., доц. Кудрявцев С.О. (декан факультету інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля)
Спеціальність
161 Хімічні технології та інженерія
Назва дисертаційної роботи
Наукові основи технології амонолізу і трансестерифікації естерів етаноламінами
Автор дисертації
Данилюк Роман Володимирович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Мельник Степан Романович
Дата захисту
22.08.2023 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Шептицьких 3/4, 8-ий навч. корпус, 339 ауд.

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 133-5-10 від 24.05.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Zoom (Iдентифікатор конференції: 557 093 7898
Код доступу: 024924)

 

Відеозапис захисту дисертації