Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рихліцької Оксани Віталіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

Контактна особа - д.т.н., проф. Марущак Уляна Дмитрівна
E-mail
uliana.d.marushchak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-2316
Голова ради
д.т.н., проф. Соболь Х.С. (завідувач каф. автомобільних доріг та мостів, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Марущак У.Д. (професор каф. будівельного виробництва, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н. Кіракевич І.І. (ст. викладач каф. будівельного виробництва, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Гоц В.І. (завідувач каф. технології будівельних конструкцій і виробів Київського національного університету будівництва i архітектури)
Опонент - к.т.н., доц. Житковський В.В. (доцент кафедри технології будівельних виробів і матеріалознавства Національного університету водного господарства та природокористування)
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
Бетони з підвищеними експлуатаційними властивостями на основі заповнювачів рециклінгу бетону
Автор дисертації
Рихліцька Оксана Віталіївна
Науковий керівник
д.т.н., професор Кропивницька Тетяна Павлівна
Дата захисту
23.06.2023 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 104-5-03 від 25.04.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

 

Відеозапис захисту дисертації
Аудіозапис захисту дисертації