Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шамуратова Олексія Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 122 Комп'ютерні науки

д.т.н., проф. Яковина В.С.
E-mail
vitaliy.s.yakovyna@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-31-08
Голова ради
д.т.н., проф. Яковина В.С. (професор каф. систем штучного інтелекту, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Теслюк В.М. (завідувач каф. автоматизованих систем керування, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Камінський Р.М. (професор каф. систем штучного інтелекту, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., доц. Пукас А.В. (завідувач каф. комп'ютерних наук, Західноукраїнський національний університет)
Опонент - д.т.н., проф. Говорущенко Т.О. (завідувач каф. комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет)
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки
Назва дисертаційної роботи
Методи та засоби опрацювання зображень для анімації статичних обʼєктів
Автор дисертації
Шамуратов Олексій Юрійович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Шаховська Наталія Богданівна
Дата захисту
09.09.2022 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Князя Романа, 5, кім. 123б

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 164-5-03 від 25.07.2022р.
Онлайн трансляція захисту відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams

Відеозапис захисту дисертації