Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Синько Анни Іванівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 12 Інформаційні технології за спеціальністю 121 Інженерія програмного забезпечення

Контактна особа - д.т.н., с.н.с. Журавчак Любов Михайлівна
E-mail
liubov.m.zhuravchak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-78
Голова ради
д.т.н., проф. Шаховська Н.Б. (завідувач каф. систем штучного інтелекту, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Литвин В.В. (завідувач каф. інформаційних систем та мереж, ІКНІ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Сєров Ю.О. (доцент каф. соціальних комунікацій та інформаційної діяльності, ІГСН, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Говорущенко Т.О. (завідувач каф. комп'ютерної інженерії та інформаційних систем, Хмельницький національний університет)
Опонент - д.т.н., проф. Голуб С.В. (завідувач каф. програмного забезпечення автоматизованих систем, Черкаський державний технологічний університет)
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення
Назва дисертаційної роботи
Методи і засоби формування суспільно орієнтованої документації програмного забезпечення за допомогою віртуальних спільнот
Автор дисертації
Синько Анна Іванівна
Науковий керівник
д.т.н., проф. Жежнич Павло Іванович
Дата захисту
11.07.2023 - 11:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 132-5-10 від 24.05.2023 р.


Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

 

Відеозапис захисту дисертації