Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Яцунського Петра Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 Механічна інженерія за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування

д.т.н., проф. Кузьо І.В.
E-mail
ihor.v.kuzo@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-01
Голова ради
д.т.н., проф. Кузьо І.В. (професор каф. робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування, ІМІТ, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., доц. Гурський В.М. (доцент каф. робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування, ІМІТ, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - д.т.н., проф. Ланець О.С. (директор ННІ ІМІТ, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., с.н.с. Братішко В.В. (декан механіко-технологічного факультету, Національний університет біоресурсів і природокористування України)
Опонент - д.т.н., ст.досл. Алієв Е.Б. (директор Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України)
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування
Назва дисертаційної роботи
Обґрунтування конструкційно-технологічних параметрів пневмоелектромагнітного пульсоколектора доїльного апарата
Автор дисертації
Яцунський Петро Петрович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Дмитрів Василь Тарасович
Дата захисту
08.09.2022 - 10:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 150-5-10 від 05.07.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

Відеозапис захисту дисертації