Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гідея Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

Контактна особа - д.т.н., проф. Марущак Уляна Дмитрівна
E-mail
uliana.d.marushchak@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-25-41
Голова ради
д.т.н., проф. Кропивницька Т.П. (професор каф. будівельного виробництва, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - д.т.н., проф. Марущак У.Д. (професор каф. будівельного виробництва, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Топилко Н.І. (доцент каф. автомобільних доріг та мостів, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Толмачов С.М. (професор каф. технології дорожньо-будівельних матеріалів і хімії, Харківський національний автомобільно-дорожній університет)
Опонент - к.т.н., доц. Процюк В.О. (доцент каф. будівництва та цивільної інженерії, Луцький національний технічний університет)
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
Композиційні системи з використанням термоактивованих відходів паперового виробництва для дорожнього будівництва
Автор дисертації
Гідей Володимир Володимирович
Науковий керівник
д.т.н., проф. Соболь Христина Степанівна
Дата захисту
30.06.2023 - 12:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. С. Бандери, 12, головний корпус, кім. 226

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 137-5-10 від 24.05.2023 р.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи Microsoft Teams 

 

Відеозапис захисту дисертації