Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бігун Ірини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 19 Архітектура та будівництво за спеціальністю 192 Будівництво та цивільна інженерія

д.т.н., проф. Шаповал С.П.
E-mail
stepan.p.shapoval@lpnu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-27-05
Голова ради
д.т.н., проф. Шаповал С.П. (професор каф. теплогазопостачання і вентиляції, ІБІС, Національний університет "Львівська політехніка")
Члени ради
Рецензент - к.т.н., доц. Жук В.М. (доцент каф. гідротехніки та водної інженерії, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Рецензент - к.т.н., доц. Попадюк І.Ю. (доцент каф. гідротехніки та водної інженерії, ІБІС, НУ "Львівська політехніка")
Опонент - д.т.н., проф. Рябенко О.А. (завідувач каф. гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин, Національний університет водного господарства та природокористування)
Опонент - д.т.н., проф. Яхно О.М. (професор каф. гідроаеромеханіки і мехатроніки, НТУ "КПІ імені Ігоря Сікорського")
Спеціальність
192 Будівництво та цивільна інженерія
Назва дисертаційної роботи
Гідравлічні методи регулювання роздачі рідини з напірних розподільних трубопроводів
Автор дисертації
Бігун Ірина Володимирівна
Науковий керівник
д.т.н. Гнатів Роман Маріянович
Дата захисту
14.09.2022 - 14:00
Захист відбудеться за адресою
м. Львів, вул. Карпінського,6, кім. 103

Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 140-5-10 від 04.07.2022 р.

Онлайн захист відбудеться з використання платформи Microsoft Teams

Відеозапис захисту дисертації