Постійно діючі спеціалізовані вчені ради

У Львівській політехніці працює 22 спеціалізовані вчені ради за 52-ма спеціальностями

До складу спеціалізованих вчених рад залучені провідні доктори наук, професори університету, які очолюють відомі наукові школи, а також науковці інших вищих закладів освіти, інститутів НАН України тощо.

 

Спеціалізовані вчені ради охоплюють такі галузі знань:

 • 02 Хімічні науки;
 • 05 Технічні науки;
 • 08 Економічні науки;
 • 12 Юридичні науки;
 • 13 Педагогічні науки;
 • 18 Архітектура
 • 25 Державне управління.

Cпеціалізовані вчені ради

Шифр ради Спеціальності
1 Д 35.052.01
 • 02.00.03 Органічна хімія
 • 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук
2 Д 35.052.02
 • 05.09.03 Електротехнічні комплекси та системи
 • 05.09.05 Теоретична електротехніка
 • 05.14.02 Електричні станції, мережі і системи
3 Д 35.052.03
 • 08.00.03 Економіка та управління національним господарством
 • 08.00.04 Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
4 Д 35.052.04
 • 05.11.01 Прилади та методи вимірювання механічних величин
 • 05.13.07 Автоматизація процесів керування
5 Д 35.052.05
 • 01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи
 • 01.05.03 Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем 
 • 05.13.12 Системи автоматизації проектувальних робіт
6 Д 35.052.06
 • 05.02.02 Машинознавство
 • 05.02.08 Технологія машинобудування
 • 05.02.09 Динаміка та міцність машин
7 Д 35.052.07
 • 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
 • 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
 • 05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
8 Д 35.052.08
 • 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
 • 05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти
9 Д 35.052.09
 • 05.17.01 Технологія неорганічних речовин
 • 05.17.08 Процеси та обладнання хімічної технології
 • 05.17.11 Технологія тугоплавких неметалічних матеріалів
10 Д 35.052.10
 • 05.12.02 Телекомунікаційні системи та мережі
 • 05.12.13 Радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій
 • 05.12.17 Радіотехнічні та телевізійні системи
11 Д 35.052.11
 • 18.00.01 Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури
 • 18.00.02 Архітектура будівель та споруд
12 Д 35.052.12
 • 05.24.01 Геодезія, фотограмметрія та картографія
13 Д 35.052.13
 • 01.04.07 Фізика твердого тіла
 • 05.27.01 Твердотільна електроніка
 • 05.27.06 Технологія, обладнання та виробництво електронної техніки
14 Д 35.052.14
 • 05.13.06 Інформаційні технології
 • 05.13.23 Системи та засоби штучного інтелекту
15 Д 35.052.17
 • 05.23.01 Будівельні конструкції, будівлі та споруди
 • 05.23.03 Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання 
 • 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби
16 Д 35.052.18
 • 05.13.05 Комп'ютерні системи та компоненти
 • 05.13.21 Системи захисту інформації
17 Д 35.052.19
 • 12.00.01 Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень
 • 12.00.12 Філософія права
18 Д 35.052.20
 • 05.02.01 Матеріалознавство
 • 05.22.02 Автомобілі та трактори
19 Д 35.052.21
 • 05.01.02 Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення
 • 05.11.04 Прилади та методи вимірювання теплових величин
 • 05.11.05 Прилади та методи вимірювання електричних та магнітних величин
20 К 35.052.22
 • 21.06.01 Екологічна безпека
21 Д 35.052.23
 • 12.00.07 Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право
 • 12.00.08 Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право
22 Д 35.052.24
 • 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
 • 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти
23 К 35.052.25
 • 17.00.07 Дизайн
24 Д 35.052.26
 • 08.00.07 Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
 • 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
25 Д 35.052.27
 • 25.00.01 Теорія та історія державного управління
 • 25.00.02 Механізми державного управління

Новини