Пам'ятка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук

Питання присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук регулює Постанова Кабінету міністрів України «Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів» від 17 листопада 2021 р. № 1197. Атестація осіб, підготовка яких на здобуття наукових ступенів кандидата, доктора наук розпочата до 1 вересня 2016 р., здійснюється спеціалізованими вченими радами, утвореними відповідно до затвердженого цією постановою Порядку, присуджуються наукові ступені кандидата, доктора наук відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Законом України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту”, та видається диплом кандидата, доктора наук Міністерством освіти і науки.

Науковий ступінь доктора наук присуджується докторською радою на підставі публічного захисту докторської дисертації. Здобуття наукового ступеня доктора наук передбачає набуття особою найвищих компетентностей у галузі розроблення і впровадження методології дослідницької роботи, проведення оригінальних досліджень, отримання наукових результатів, що забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення та опубліковані у наукових вітчизняних і міжнародних рецензованих виданнях.

Оновлено 1 місяць 2 тижні тому