Паспорт спеціальності 05.17.07

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 березня 2001 р. № 25-08/3

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.07 — хімічна технологія палива і пальномастильних матеріалів

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається вивченням складу та фізикохімічних властивостей палив, масел, мастил, спеціальних рідин, горючих копалин та їх компонентів, матеріалів на основі вуглецю та вуглеводнів; створенням теоретичних основ, розробленням і вдосконаленням технологічних процесів переробки горючих копалин, вуглеводнів та вуглецевих матеріалів; прогнозуванням характеру одержуваних продуктів, їх використання в народному господарстві; розробленням технічних засобів економії, ефективного та раціонального використання, захисту навколишнього середовища, підприємств із переробки горючих копалин та одержання палив, масел, мастил і спеціальних рідин.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Дослідження, розроблення й удосконалення діючих технологій та апаратурного забезпечення процесів переробки нафти і газу хімічними методами, термічні та каталітичні процеси переробки горючих копалин. Синтез присадок, одержання мастильних матеріалів і охолоджуючих рідин. Процеси газифікації твердих і рідких палив та конверсії вуглеводневих газів. Технологія термохімічної деструкції твердих горючих копалин, деструктивна гідрогенізація палив. Вивчення термодинаміки, механізму і кінетики термічних та каталітичних перетворень вуглеводнів і гетероатомних сполук горючих копалин та продуктів їх переробки.
  • Дослідження і технологія виготовлення товарних нафтопродуктів. Наукові основи хіммотології, фізико-хімічної механіки та реології палив, масел, мастил і спеціальних рідин.
  • Дослідження фізико-хімічних властивостей палив, масел, мастил і спеціальних рідин при їх використанні як «робочого тіла», а також в умовах зберігання та транспортування. Методичні основи хіммотології. Обгрунтування оптимальних вимог до їх якості, розроблення нових сортів та уніфікація. Альтернативні види палив.
  • Розроблення нових ресурсоощадних, екологічно чистих та удосконалення наявних технологій виготовлення, зберігання, відновлення якості палив, масел, мастил і спеціальних рідин.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 1 рік тому