Паспорт спеціальності 05.17.06

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 жовтня 1998 р. № 21-08/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.06 — технологія полімерних і композиційних матеріалів

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка досліджує технології процесів синтезу олігомерів і полімерів (еластомерів, термо- та реактопластів) і технології переробки полімерів для одержання гуми, гумотехнічних виробів, клеїв, пластмас, композиційних матеріалів, зокрема наповнених і армованих мінеральними й органічними дисперсними наповнювачами та волокнами, а також газонаповнених; розробленням фізико-хімічних і технологічних принципів синтезу нових полімерів та одержанням на їх основі нових полімерних матеріалів, технології одержання виробів прямим синтезом із мономерів і олігомерів, встановленням взаємозв’язків між умовами синтезу, переробки, структурою та морфологією, фізико-хімічними, механічними властивостями полімерів і матеріалів на їх основі.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Технології одержання та переробки різних видів полімерних і композиційних матеріалів.
  • Дослідження фізико-хімічних, механічних та теплофізичних процесів при переробці полімерів у вироби, реологічних властивостей, тепло- і масообміну, процесів прямого одержання матеріалів з вихідної (первинної) сировини шляхом екструзії, пультрузії, реакційного інжекційного формування, вспінювання тощо.
  • Дослідження фізико-хімічних, механічних і теплофізичних процесів, що відбуваються при переробці полімерів, для одержання гумотехнічних виробів, адгезивів, пластмас.
  • Розроблення технологій підсилення полімерів дисперсними волокнистими наповнювачами, тканинами, матами, односпрямованими волокнами та ін. Одержання полімерних сумішей і стопів, їх підсилення і встановлення їхньої технологічної компатибілізації шляхом введення спеціальних домішок або механічними методами.
  • Вивчення процесів адгезії полімерів до твердих поверхонь у гумотехнічних виробах, композиційних матеріалах і композиційних покриттях, розвиток принципів підготовки поверхонь наповнювачів та полімерів для поліпшення фізико-механічних властивостей матеріалів.
  • Проблеми використання вторинних полімерних матеріалів та їх залучення в основне виробництво.
  • Розроблення нових енергоощадних, екологічнобезпечних нетрадиційних технологій; дослідження їх впливу на стан полімерної техніки і технології.
  • Розроблення полімерних і композиційних матеріалів для захисту навколишнього середовища, вогнестійких, самозгасаючих, хімічностійких, біодеградуючих у навколишньому середовищі матеріалів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 1 рік тому