Спеціалізована вчена рада Д 35.052.07

Термін повноважень ради
07.04.2022 р. — 07.04.2025 р.
Спеціальності
  • 05.17.04 Технологія продуктів органічного синтезу
  • 05.17.06 Технологія полімерних і композиційних матеріалів
  • 05.17.07 Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів
Голова ради: д.т.н., проф. Дзіняк Богдан Остапович
Заступники голови: д.т.н., проф. Скорохода Володимир Йосипович
Вчений секретар: д.т.н., доц. Мельник Юрій Романович
E-mail
d35.052.07@lp.edu.ua
Номер(и) телефону
(032) 258-26-81

Захищені дисертації