Паспорт спеціальності 05.17.04

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 жовтня 1998 р. № 21-08/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.17.04 — технологія продуктів органічного синтезу

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається теоретичними та прикладними дослідженнями хімічних перетворень органічних речовин природного і синтетичного походження, розробленням і експериментально-теоретичним обгрунтуванням нових хіміко-технологічних процесів переробки органічних речовин, а також відходів їх переробки з метою одержання мономерів для високомолекулярних сполук, розчинників, поверхнево-активних речовин, хімічних субстанцій лікарських препаратів, барвників і напівпродуктів для їх виробництва, інгібіторів корозії, текстильно-допоміжних речовин, присадок до пального і мастильних матеріалів, консервантів та інших органічних продуктів.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Розроблення технологій виробництва нових продуктів органічного синтезу.
  • Дослідження і технологічне розроблення гетерогенних каталітичних процесів перетворення органічних речовин (гідрування, окислення, конденсація, дегідратація, дегідрування та ін.).
  • Дослідження і технологічне розроблення гомогенних каталітичних процесів перетворення органічних речовин.
  • Розроблення методів утилізації відходів виробництва органічного синтезу для одержання інгібіторів корозії, полімерних матеріалів, допоміжних речовин тощо.
  • Розроблення технологічних процесів виробництва органічних продуктів на базі сировинних ресурсів України, зокрема речовин, що залишились при конверсії оборонних галузей та некондиційних пестицидів.
  • Розроблення технологічних процесів виробництва органічних продуктів із використанням випромінювання різних енергій (ультразвук, ультрафіолетове випромінювання, гамма-промені).
  • Розроблення технологічних процесів електросинтезу органічних сполук.
  • Розроблення прогресивних технологічних схем і технологічних процесів малотонажних виробництв органічного синтезу.
  • Аналіз, синтез і оптимізація хіміко-технологічних схем у виробництві органічних продуктів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 1 рік тому