Паспорт спеціальності 05.27.01

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14.10.1998 № 19-08/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.27.01 — твердотільна електроніка

I. Формула спеціальності:

Спеціальність, предметом якої є використання фізичних явищ у твердих тілах для побудови приладів, пристроїв і систем напівпровідникової та діелектричної електроніки, включаючи інтегральну напівпровідникову мікроелектроніку, акустоелектроніку, оптоелектроніку, мікроелектроніку, кріоелектроніку, молекулярну електроніку тощо.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Елементний базис напівпровідникової електроніки. Прилади на основі p-n структур, бар’єрів Шотки, структур типу МДН і МОН, ефектів сильного електричного поля, термоелектричного поля, термоелектричних, тензорезистивних, гальваномагнітних, фотоелектричних та інших ефектів.
  • Конструювання, технологічні основи побудови гібридних та інтегральних мікросхем різного ступеня інтеграції і призначення (напівпровідникові, оптоелектронні, магнітооптичні і т.ін.).
  • Розроблення приладів, пристроїв та систем функціональної електроніки. Використання об’ємних, поверхневих акустичних хвиль (резонатори, лінії затримки, фільтри, дефлектори та модулятори світла, логічні елементи, обробка цифрових сигналів тощо).
  • Прилади на основі піроелектричних, сегнетоелектричних та магнітних матеріалів.
  • Вплив зовнішніх факторів на матеріали і прилади твердотільної електроніки.
  • Елементна база та пристрої кріоелектроніки.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 2 роки 7 місяців тому