Паспорт спеціальності 01.04.07

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 15 травня 2002 р. № 22-08/5

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
01.04.07 — фізика твердого тіла

I. Формула спеціальності:

Розділ науки і техніки, в якому вивчаються фізико-технологічні властивості кристалів та аморфних твердих тіл, розробляються наукові основи технології вдосконалення наявних і створення нових ефективних кристалічних і аморфних матеріалів за конкретним функціональним призначенням.

II. Основні напрямки досліджень:

  • Фізико-технологічні основи розроблення технології приготування твердих тіл. Встановлення умов направленої зміни будови і фізичних властивостей твердих тіл під дією зовнішніх факторів (температури, механічних напружень, статичних електричних та магнітних полів, електромагнітного поля, радіаційного опромінення), зокрема екстремальних.
  • Встановлення та оптимізація фізико-технологічних, технічних і технологічних критеріїв стабільності твердих тіл під дією зовнішніх факторів.
  • Цілеспрямоване покращання показників фізичних властивостей об’єму і поверхні твердих тіл.
  • Критерії підвищення ефективності експлуатаційних характеристик, обумовлені модифікуванням складу та будови твердого тіла.
  • Фізичні аспекти технології створення нових прогресивних кристалічних і аморфних неорганічних, органічних, біоподібних матеріалів: об’ємних, плівкових (зокрема багатошарових, градієнтних), наноструктур, актуальних для сучасних практичних застосувань.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

Оновлено 7 місяців тому